KOMPAKTNI KALORIMETAR SONTEX SUPERCAL 739

Kompaktni mjerač toplinske energije udovoljava EU direktivi MID-2004/22/EC i EU normi HRN EN 1434.

Kalorimetar SUPERCAL 739 je kompaktne izvedbe. Kalorimetrom upravlja mikroprocesorska računska jedinica, a sastoji se još od antimagnetnog jednomlaznog mjerača protoka i para temperaturnih senzora Pt1000.

Jedan temperaturni senzor za povratni vod ugrađen je u tijelo kalorimetra (mjerača protoka), a drugi se ugrađuje u T-priključak u polazni vod preko adaptera za direktni ili indirektni uron.

Napajanje je baterijsko a baterija traje 6 godina.