Za stambene zgrade u Rijeci koje imaju samostalni toplinski sustav i vlastitu kotlovnicu, pružamo usluge rukovanja i održavanja kotlovnica. Usluge obavljamo po Ugovoru sa Upraviteljima i suvlasnicima stambenih zgrada, sa kvalificiranim osobljem sa položenim ispitom za rukovatelja kotlovnice. U kotlovnicama se redovito servisiraju plamenici, čiste kotlovi i dimnjaci, te se vodi računa o protupožarnoj zaštiti i zaštiti na radu.

Servis plamenika obavljaju kvalificirani i ovlašteni serviseri, dok čišćenje dimnjaka obavlja ovlašteni koncesionar za čišćenje dimnjaka.

Cijene usluge rukovanja kotlovnica, ovise o snazi kotlovnice. Na upit, obavljamo besplatan uviđaj te sastavljamo odgovarajuju ponudu. Za manje kotlovnice opremljene za automatski rad dovoljno je obavljati povremen mjesečni nadzor minimalno jednom tjedno, dok za veće kotlovnice snage preko 1 MW potreban je stalan stručni nadzor!