Upravljanjem nekretninama na području grada Rijeke, bavimo se od 1.1.1998.g.

Na održavanju stambenih zgrada surađujemo sa kvalitetnim obrtima i tvrtkama, osiguravajućim društvima i bankama, kao i sa ovlaštenim predstavnicima stambenih zgrada.

Upravljanje nekretninama je djelatnost odvojena od održavanja zgrada. Upravljanje je vođenje administracije stambenih zgrada u skladu sa Međuvlasničkim ugovorom i Ugovorom o upravljanju:

 • prikupljanje sredstava pričuve slanjem uplatnica suvlasnicima
 • vođenje knjigovodstva zgrade (knjiženje izvoda platnog prometa, vođenje evidencije naplate pričuve po suvlasnicima, vođenje knjige ulaznih računa, izrada godišnjih financijskih izvješća prihoda i rashoda, obračun naknade predstavniku suvlasnika)
 • platni promet tj. plaćanje faktura dobavljačima usluga
 • sklapanje ugovora o osiguranju zajedničkih djelova zgrade sa osiguravajućim društvom kojeg odaberu suvlasnici, prijave šteta, slanje odštetnih zahtjeva osiguranju
 • sudjelovanje na sastancima suvlasnika
 • uska suradnja sa predstavnikom suvlasnika,  zaprimanje od njega naloge za poduzimanje određenih aktivnosti na zgradi (prijaviti štetu osiguranju, zatražiti određeni popravak na zgradi, i rješavati ostale probleme na zgradama)

Održavanje zgrada kao npr:

 • održavanje liftova
 • održavanje vodovodnih instalacija i odvoda
 • održavanje kotlovnica, toplinskih podstanica i instalacija centralnog grijanja
 • protupožarna zaštita
 • zaštita na radu
 • održavanje krovova, fasada i ostalih građevinskih djelova zgrade
 • održavanje elektroinstalacija, parlafona, stubišne rasvjete
 • čišćenje i održavanje dimnjaka
 • i dr.

podrazumijeva djelatnost odvojenu od upraviteljstva. Majstorske obrte i specijalizirane tvrtke za navedene usluge održavanja, suvlasnici imaju pravo sami izabrati, te zatražiti od Upravitelja zgrade  da u ime suvlasnika zgrade sklopi ugovore o poslovnoj suradnji sa odabranim tvrtkama i obrtima za održavanje!

U slučaju da ugovorni pružatelj određene usluge, ne izvrši kvalitetno svoje usluge na zgradi ili odbija rješavati reklamacije, odgovornost je na suvlasnicima zgrade koji su ga izabrali, a ne na upravitelju zgrade!

Cijena naše usluge upravljanja kreće se od 0,30 do 0,50 kn/m2 (bez PDV-a) ovisno o veličini zgrade (površina, broj stanova, složenost zgrade, starost zgrade i sl). Prvih šest (6) mjeseci upravljanja zgradom dajemo kao gratis period bez naknade. Minimalni rok sklapanja Ugovora o upravljanjuje pet (5) godina. 

Zainteresirane zgrade koje nemaju još upravitelja ili su nezadovoljne sa postojećim, mogu nam slobodno poslati upit za ponudu sa podacima o zgradi (površina, broj stanova, godina izgradnje, lift, podstanica, i dr. )

Ovim putem pozivamo i zainteresirane obrtnike i tvrtke (pituri, fasaderi, električari, vodoinstalateri, serviseri centralnog grijanja, ovlašteni inžinjeri strojarstva i građevinarstva),  za sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji na održavanju zgrada!