Montažom kalorimetara bavimo se od 1997.g. te smo do danas kalorimetre ugradili u nekoliko stotina stanova u Rijeci. Na upit dostavljamo ponudu za ugradnju kalorimetara i termostatskih bežičnih setova za štednju toplinske energije.

Ugradnja kalorimetara regulirana je Zakonom o tržištu toplinske energije. U stare zgrade izgrađene prije 1.1.2008.g. moguća je ugradnja kalorimetara ukoliko tehnički uvjeti zadovoljavaju, ukoliko većina vlasnika stanova donese Odluku o ugradnji kalorimetara i ukoliko distributer toplinske energije izda suglasnost na njihovu Odluku.