Od 1.1.1999. obavljamo djelatnost pružanja usluga vođenja pogona i održavanja toplinskih podstanica, za nekoliko višestambenih zgrada u Rijeci priključenih na sustav daljinskog grijanja toplana i kotlovnica lokalnog distributera.  Podstanice su u potpunosti automatizirane, posjeduju centralni sustav automatske regulacije grijanja prema vanjskoj temperaturi.

Naša obaveza prema našem ugovornom partneru – Suvlasnicima stambenih zgrada, je

  • obilaziti toplinske podstanice jednom do više puta mjesečno po potrebi, radi  kontrole i dopunjavanja sustava centralnog grijanja jer ne posjeduju automatske uređaje za dopunjavanje
  • u slučaju kvarova u podstanici i sustavu grijanja, otkloniti kvarove u što kraćem roku
  • biti spreman na primanje poziva za interventnim radovima od 0-24 sata
  • organizirati interventne radove i obavljati usluge održavanja sa vlastitom radnom snagom kao i sa stručnim i kvalificiranim obrtnicima i trgovačkim društvima

Većina kvarova – puknuća cijevi i armatura, uređaja i upreme u podstanicama, puknuća radijatorsklih ventila u stanovima, je osigurana preko police osiguranja osiguravatelja sa kojim upravitelj zgrade ima ugovor. Međutim, kvarovi koji podliježu redovitom održavanju i koji se mogu popraviti bez zamjene oštećenog dijela – osiguranje ne može priznati.