Raspodjelom toplinske energije bavimo se u Rijeci od 1991.godine i to ne za zgrade koje imaju ugrađene razdjelnike na radijatore, već za stanove zgrada koje imaju etažni razvod jednocjevnog TKM sustava grijanja, sa ugrađenim razdjelnicima kalorimetarskog tipa – Ekonokal (jedinica očitanja VDT-m3K) i zasebnim kalorimetrima (jedinica očitanja kWh).

Stanovi sa etažnim grijanjem posjeduju jedan mjerni uređaj u ormariću ispred ulaza u stan – Ekonokal ili zasebni kalorimetar. Kod ekonokala je mjerna jedinica m3K (umnožak protoka m3 i temperaturne razlike polaza i povrata vode DELTA T u Kelvinima) dok je kod kalorimetra mjerna jedinica kWh (umnožak protoka m3 i temperaturne razlike polaza i povrata vode DELTA T u Kelvinima i konstante k=1,163). Konstanta k=1,163 proizlazi iz  omjera koeficijenta prijelaza topline za vodu 4,186 kJ/kg K i 3,6

Radi se u stanovima stambenih zgrada izgrađenih u naselju Srdoči (1987-1988) i u naselju Krnjevo (1991), a priključene su putem toplinskih podstanica na toplifikacijske sustave toplana i kotlovnica distributera ENERGO.

Također obavljamo i raspodjelu toplinske energije za stambene zgrade sa privatnim kotlovnicama, čiji stanovi posjeduju – ekonokale odnosno zasebne kalorimetre.

Elektronske razdjelnike na radijatore nigdje nismo još ugradili, a u slučaju upita potencijalnih vlasnika stambenih zgrada koje još nisu ugradile razdjelnike, u mogućnosti smo ponuditi elektronske razdjelnike švicarskog proizvođača SONTEX u suradnji sa uvoznikom i zastupnikom u RH tvrtkom CMC-GROUP d.o.o. BUZET i DUGO SELO. Referentni objekt postoji u Zagrebu sa ugrađenim razdjelnicima SONTEX na daljinsko očitavanje.

Najpošteniji i najpravedniji način plaćanja troškova grijanja je prema zasebnim kalorimetrima koji mjere potrošnju centralnog grijanja u (kWh).

Jedini problem je usklađivanje potrošnje sa potrošnjom kWh na zajedničkom obračunskom kalorimetru u podstanici. Suvlasnici imaju pravo donijeti Odluku o načinu raspodjele ove “RAZLIKE tj ZAJEDNIČKE POTROŠNJE kWh – prema udjelima kWh svakog zasebnog kalorimetra u ukupnoj potrošnji svih zasebnih kalorimetara ili prema površini grijanja.

Vlasnici stanova koji posjedujete Ekonokale, slobodno ih i dalje bez straha možete koristiti – dok se ne pokvare. Kada se Ekonokal pokvari pravovremeno ćemo Vas informirati o tome i ponuditi Vam dobavu i ugradnju novog kalorimetra.