Kalorimetri na daljinsko očitavanje ugradili smo 2015.g. u stambenoj zgradi Becićeva 4, Rijeka. Već drugu sezonu grijanja kalorimetri se sa uspjehom daljinski očitavaju prijenosnom antenom po sistemu “BY-WALK”.