Za instalacije jednocjevnog etažnog grijanja sa TKM radijatorskim ventilima, nudimo usluge ugovornog servisa i održavanja TKM radijatorskih ventila. Za narudžbe ventila korisnika sa kojima nemamo ugovore, jamčimo isporuku u roku 30 dana od uplate avansa po ponudi-predračunu.

Na slici je TKM jednocjevni termostatski radijatorski ventil sa termo-glavom! Kod naručivanja potrebno je navesti dimenziju priključne Cu-cijevi Fi 15 ili Fi 18 mm.

Na slici je prikazan obični TKM radijatorski ventili M 68/40. Kod narudžbe navesti dimenziju priključne Cu-cijevi Fi15 ili Fi18 mm.